google-site-verification=XmKL-gnZub1g1Nz6X4Uo4RG6SMFbq-jkYkyyaIkqLjc
 

創立50周年記念発表会「ひかりっ子のつどい」